Sede electrónica Concello de Neda

17:40:10 Sábado 20 de xullo 2024
Estás en:

Cita Previa co Concello

Envíe este formulario para concertar unha cita co Concello.

Concello de Neda
Avda. de Algeciras, 34
15510 Neda - A Coruña
* texto obrigatorio
Aviso sobre protección de datos

Informámoslle de que os datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. A lexitimación para o tratamento dos datos de contacto e os que figuran na solicitude é o cumprimento dunha obrigación legal e aqueloutra que figure para esta actividade de tratamento no RAT desta Administración. Os datos poderán ser comunicados ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias e serán conservados de acordo co establecido na normativa de arquivo. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da nosa sede electrónica ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Así mesmo, se considera que o tratamento incumpre o establecido no RGPD pode reclamar ante a AEPD. Máis información no apartado de protección de datos.

Grazas por contactar connosco.

A súa mensaxe foi enviada correctamente. En breve nos poremos en contacto con vostede para confirmar a cita solicitada.