Sede electrónica Concello de Neda

16:20:56 Sábado 23 de setembro 2023
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizos Económicos

20/09/2023

Exposición pública da conta xeral do exercicio 2022


Persoal

02/08/2023

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas: técnico/a de xestión xurídico/a


Persoal

27/07/2023

Anuncio de puntuacións da fase concurso e data de realización do exercizo da fase oposición


Persoal

15/06/2023

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas: ténico/a de xestión xurídico/a


Servizos Económicos

09/06/2023

Anuncio cobranza cotas provinciais e nacionais do Imposto sobre Actividades Económicas IAE 2023


Servizos Económicos

02/06/2023

Aprobación defintiiva da modificación da Ordenanza fiscal núm.2 reguladora do IIVTNU


Persoal

24/05/2023

CORRECCIÓN DE ERROS DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO DUN/HA TÉCNICO/A DE XESTION XURÍDICO/A COMO


Persoal

18/05/2023

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO DUN/HA TÉCNICO/A DE XESTION XURÍDICO/A COMO FUNCIONARIO/A INTERINO


Servizos Económicos

08/05/2023

Aprobación definitiva da modificación da base 32ª de execución do orzamento prorrogado


Servizos Económicos

28/04/2023

Aprobación definitiva do expediente de modificación de crédito 7/2023: Suplemento de crédito 1/2023.