Sede electrónica Concello de Neda

03:37:35 Domingo 11 de xuño 2023
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizos Económicos

09/06/2023

Anuncio cobranza cotas provinciais e nacionais do Imposto sobre Actividades Económicas IAE 2023


Servizos Económicos

02/06/2023

Aprobación defintiiva da modificación da Ordenanza fiscal núm.2 reguladora do IIVTNU


Servizos Económicos

01/06/2023

Exposición pública da matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) - Exercicio 2023


Servizos Económicos

25/05/2023

Exposición pública padrón fiscal taxa escolas deportivas, ximnasio e utilización pavillón abril 23


Persoal

24/05/2023

CORRECCIÓN DE ERROS DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO DUN/HA TÉCNICO/A DE XESTION XURÍDICO/A COMO


Persoal

18/05/2023

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO DUN/HA TÉCNICO/A DE XESTION XURÍDICO/A COMO FUNCIONARIO/A INTERINO


Servizos Económicos

08/05/2023

Aprobación definitiva da modificación da base 32ª de execución do orzamento prorrogado


Servizos Económicos

28/04/2023

Aprobación definitiva do expediente de modificación de crédito 7/2023: Suplemento de crédito 1/2023.


Servizos Económicos

11/04/2023

Anuncio da exposición pública do padrón fiscal do IVTM 2023 e normas de cobranza


Servizos Económicos

29/12/2022

Aprobación definitiva expediente de modificación de crédito 28/2022. Suplemento de crédito 1/22.